Home  /  About Us  /  Directors

Directors

Director Xiaolong Liu
 
Deputy Secretary of the CCP Wei Kong
 
Deputy Director Jinqiu Zhou
 
Deputy Director Yun Zhao